Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunt u geen rechten ontlenen aan de hier vermelde informatie.

Niet alle foto's van objecten zijn van recente datum en vaak zijn ze gemaakt onder niet optimale omstandigheden. Zoals op de Home-pagina is aangegeven betreft het hier een gebruikscollectie waarvan de objecten een plaats hebben gehad in ruimtes van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Als gevolg van langdurig gebruik kunnen werken sporen van verval vertonen, zoals bijvoorbeeld verkleuring, beschadigingen aan werk en/of lijst, etc.
Tijdens de tentoonstelling in Kunstwerk! Liemers Museum worden de werken tentoongesteld en kunt u zich vergewissen van de werkelijke staat van de werken. U bent hier van harte welkom.

,