De bezoekers van deze website kunnen bij elk getoond object een advies geven inzake het behouden of herplaatsen. Bij de registratie van uw advies worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • het IP-adres van uw internetverbinding
  • de url van de pagina van het object waarover u advies uitbrengt (deze bevat het objectnummer zodat wij weten op welk object uw advies betrekking heeft)
  • uw advies en uw toelichting
  • uw naam en uw e-mailadres

Naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt door de beoordelingscommissie en om u op de hoogte te houden van de resulaten of vervolg. Na afloop van de verwerking, doch uiterlijk 1 juli 2019 worden uw gegevens vernietigd.